• Galeria

    truskawki 015 truskawki 047 sweet-eve truskawki 040

Mrożone truskawki

Z szacunków Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) wynika, że w sezonie 2009/2010 w Polsce do przetwórstwa trafiło 120 tys. t truskawek wobec blisko 140 tys. t w sezonie ubiegłym. Podaż surowca do przetwórstwa obniżyła się zatem znacznie bardziej niż zbiory, w przypadku których odnotowano zaledwie 1% spadek w relacji rocznej, do poziomu 199 tys. ton.

Jedną z przyczyn obniżki zakupów owoców przez zakłady mogły być wysokie zapasy mrożonych truskawek na początku sezonu 2009/2010, szacowane przez USDA na poziomie ok. 33,6 tys. t wobec zaledwie 8 tys. t w przypadku sezonu poprzedniego oraz istotny spadek cen eksportowych tego produktu.

USDA prognozuje, że sprzedaż zagraniczna mrożonych truskawek z Polski w bieżącym sezonie osiągnie relatywnie wysoki poziom ok. 115 tys. t (wobec 99 tys. t w sezonie poprzednim), o czym zadecydują wciąż dość duże ich rozmiary produkcji (108 tys. t), wysoki poziom zapasów i niskie ceny eksportowe. Pozwoli to na redukcję zapasów mrożonych truskawek na początku nowego sezonu o połowę, niemniej wciąż prawdopodobnie będą kształtować się one na poziomie wyższym niż w poprzednich latach.

Źródło; BGŻ Agrotydzień