• Galeria

    truskawki 043 truskawki 048 truskawki 026 truskawki 018

Wyższy eksport mrożonych truskawek z Chin

Dane handlowe opublikowane przez Foodnews wydają się potwierdzać pogłoski sprzed kilku tygodni dotyczące ożywienia na globalnym, a zwłaszcza europejskim, rynku mrożonych truskawek.


Według cytowanego źródła eksport mrożonych truskawek z Chin w okresie dwóch pierwszych miesięcy tego roku. Osiągnął poziom 14,53 tys. t, podczas gdy w analogicznych miesiącach ub.r. wyniósł „tylko” 9,15 tys. t.

Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku 11 krajów, należących do głównych odbiorców mrożonych truskawek, odnotowano dwu lub nawet trzycyfrową dynamikę wzrostu zakupów. Mimo silnego spadku ceny jednostkowej w eksporcie mrożonych truskawek (o 22% do 804 USD/t), zwyżka wolumenu wywozu była na tyle istotna, że zadecydowała o wzroście wartości eksportu o 23% w relacji rocznej, do 11,6 mln USD.

Źródło: BGŻ – Agrotydzień